Novosti

Nova funkcionalnost web shopa HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja

Kako bismo se približili potrebama svojih osiguranika prilikom sklapanja i obnove police dopunskog zdravstvenog osiguranja, HZZO je doradio web shop sustav novim funkcionalnostima. Tako je osiguranicima koji su ugovorili policu putem HZZO web shopa sada omogućeno kartično plaćanje premije kod produljenja police na novo osigurateljno razdoblje od godine dana. Na taj je način obnavljanje i plaćanje police dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO –a osiguranicima postalo jednostavnije i brže.

HZZO uživa dugu tradiciju i povijest u provođenju kako obveznog tako i dopunskog zdravstvenog osiguranja. Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO je pokrenuo još 2002. godine a osigurateljni portfelj danas broji preko 2,5 milijuna vjernih osiguranika. Osiguravajući se dopunskim zdravstvenim osiguranjem, osiguranici sele rizik na HZZO i ostvaruju značajne uštede u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom bilo koje vrste. Za cijenu premije od 70 kuna mjesečno polica dopunskog zdravstveno osiguranja HZZO-a pokriva ukupan iznos sudjelovanja – participacije (20% cijene zdravstvene usluge) pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja. Vodeći se načelom solidarnosti, dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a jedino je koje osigurava jednaku cijenu za sve osiguranike, neovisno o životnoj dobi, zdravstvenom ili imovinskom stanju.

Policu HZZO dopunskog zdravstvenog osiguranja moguće je ugovoriti brzo i jednostavno u samo četiri jednostavna koraka putem web shopa na poveznici webshop-dopunsko.hzzo.hr.

24.01.2018.