Novosti

Cijena police za sve osiguranike dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a iznosi 70,00 kuna mjesečno odnosno 840,00 kuna godišnje. Osiguranici koji već imaju ugovorenu policu koju sami plaćaju uplaćivat će 70,00 kuna mjesečno na isti račun kao i do sada i na isti poziv na broj. Za umirovljenike koji su temeljem administrativne zabrane putem Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (HZMO) ugovorili plaćanje premije, HZZO će izvršiti korekciju iznosa premije te stoga umirovljenici ne trebaju dolaziti u ispostave HZZO-a ni HZMO-a. Osiguranici koji plaćaju premiju trajnim nalogom putem OTP banke, Diners cluba ili American expressa, ne moraju činiti ništa jer će HZZO za njih izravno obaviti sve potrebne radnje oko promjene visine mjesečne premije. Osiguranici koji su ugovorili trajni nalog u drugim bankama ili na obračunu plaće trebaju sami dati nalog da im se izvrši korekcija mjesečnog obroka. Osiguranici koji su unaprijed platili premiju pa time istu preplatili mogu zatražiti povrat preplaćenog iznosa ili umanjiti buduće obveze plaćanja. Dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a i dalje u potpunosti pokriva sudjelovanje u svim vrstama zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja (tzv. participacije), kao i plaćanje participacije od 10 kuna za pregled u primarnoj zdravstvenoj zaštiti te pri izdavanju lijeka u ljekarni. Postojeća iskaznica dopunskog zdravstvenog osiguranja i nadalje je sredstvo plaćanja sudjelovanja u svim zdravstvenim ustanovama u Republici Hrvatskoj koje imaju ugovor s HZZO-om.

Osiguranicima dopunskog zdravstvenog osiguranja koji su u obveznom zdravstvenom osiguranju osigurani kao osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj koje su nesposobne za rad i koja nemaju sredstava za uzdržavanje sukladno propisima o socijalnoj skrbi (osnova osiguranja 302) od 1. srpnja 2013. godine kada je stupio na snagu Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju više ne trebaju dopunsko zdravstveno osiguranje budući da im Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) u okviru obveznog zdravstvenog osiguranja osigurava plaćanje zdravstvenih usluga u cijelosti za cjelokupnu zdravstvenu zaštitu. Dakle, navedene osobe ne plaćaju “participaciju” te su oslobođene osnovom šifre: 52. HZZO će ovim osobama po službenoj dužnosti prekinuti policu s 1. srpnjem 2013. godine. Osobe koje su plaćale premiju dopunskog zdravstvenog osiguranja mogu podnijeti zahtjev za povrat premija isplaćenih nakon navedenog datuma. Napominjemo da djeca osiguranika koja su prije i nakon navršene 18. godine života postala potpuno i trajno nesposobna za samostalan život i rad (osnova osiguranja 212) ovo pravo ostvaruju već od prije, a nastavljaju ga ostvarivati i nadalje osnovom šifre: 70.

Plaćanje

Prilikom plaćanja premije Dopunskog zdravstvenog osiguranja  obvezno je na naloge za plaćanje upisivati uplatni žiro račun s IBAN oznakom, tako da je uplatni žiro račun slijedeći: HR33 1001 0051 5502 0000 2. U polje za upis modela treba upisati HR63..