Popis propisa iz dopunskog zdravstvenog osiguranja

Zakoni

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06.150/08. i 71/10.)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13. i 137/13.)

Pravilnici

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09. i 123/09.)

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (NN 156/08. i 88/10.)

Odluke

Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 118/13. i 11/14.)

Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13. i 12/14.)

Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 32/09., 59/09., 118/09.,4/10. i 125/13.)

Pravila

Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13., 136/13., 21/14. i 135/14.)

Opći uvjeti

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (NN 91/13., 119/13., 18/14., 119/14. i 135/14.)