Što pruža dopunsko zdravstveno osiguranje

Polica dopunskog zdravstvenog osiguranja osigurava Vam značajne uštede u slučaju potrebe za zdravstvenom zaštitom.

Za cijenu premije od 70 kuna mjesečno dopunsko zdravstveno osiguranje HZZO-a plaća za Vas ukupan iznos sudjelovanja – participacije (20%) pri korištenju svih zdravstvenih usluga iz obveznog zdravstvenog osiguranja kao što su: medicinska dijagnostika, specijalistički pregledi, fizikalna rehabilitacija, stomatološka zdravstvena zaštita, bolničko liječenje, nabavka ortopedskih i drugih pomagala, te plaćanje participacije 10 kn po pregledu i izdanom receptu za lijekove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti.