Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO

Ugovorite policu online!

Zakoni

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06., 150/08., 71/10. i 53/20)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13. i 137/13.)

 

Pravilnici

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09. i 123/09.)

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (NN 156/08., 88/10. i 31/16., 65/20.)

 

Odluke

Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2021. godini (NN 131/20.)

Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 118/13., 11/14., 120/15. i 74/16.)

Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13., 12/14., 29/15. i 53/15.)

Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 32/09., 59/09., 118/09.,4/10., 125/13. i 11/16.)

 

Pravila

Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13., 136/13., 21/14., 135/14. i 144/14.)

 

Opći uvjeti

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (NN 91/13., 119/13., 18/14., 119/14., 135/14., 144/14., 17/15., 139/15., 63/16., 99/17. i 40/19., Pročišćeni tekst)