Dopunsko zdravstveno osiguranje koje provodi HZZO

Ugovorite policu online!

Zakoni

Zakon o dobrovoljnom zdravstvenom osiguranju (NN 85/06, 150/08, 71/1053/20120/21 i 23/23)

Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13137/13, 98/19, 33/23)

 

Pravilnici

Pravilnik o uvjetima i načinu provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 2/09 i 123/09)

Pravilnik o postupku, uvjetima i načinu utvrđivanja prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja iz državnog proračuna (NN 156/08, 88/10 i 31/16, 116/17, 106/1865/20)

 

Odluke

Odluka o usklađivanju prihodovnog cenzusa za ostvarivanje prava na plaćanje premije dopunskog zdravstvenog osiguranja u 2024. godini (NN 145/23)

Odluka o cijeni police dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 118/13, 11/14, 120/1574/16147/22, 153/23)

Odluka o načinu osiguravanja i raspolaganja sredstvima dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13., 12/14., 29/15. i 53/15., 147/22)

Odluka o izgledu, obliku, sadržaju i načinu korištenja iskaznice dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 32/09, 59/09, 118/09,4/10, 125/13 i 11/16)

 

Pravila

Pravila uspostavljanja i provođenja dopunskog zdravstvenog osiguranja (NN 91/13, 136/13, 21/14, 135/14144/14, 23/2326/23 i 55/23)

 

Opći uvjeti

Opći uvjeti ugovora o dopunskom zdravstvenom osiguranju (NN 153/23)