Kontakt

Contact items

Ispostava Topusko

Ispostava Petrinja

 • Adresa Radoslava Lopašića 1/A, 44 250 Petrinja
 • Voditelj mr.sc. Andrej Butorac, dipl.oec.
 • Email (obvezno) pisarnica-sisak@hzzo.hr
 • Email (dopunsko)
 • Telefon 044/515-193
 • Fax 044/515-195
 • Radno vrijeme radnim danom 8:00 – 16:00

Ispostava Novska

Ispostava Kutina

 • Adresa Trg kralja Tomislava 17b, 44 320 Kutina
 • Voditelj mr.sc. Andrej Butorac, dipl.oec.
 • Email (obvezno) pisarnica-sisak@hzzo.hr
 • Email (dopunsko)
 • Telefon 044/500-530
 • Fax 044/683-947
 • Radno vrijeme radnim danom 8:00 – 16:00

Ispostava Glina

Ispostava Hrvatska Kostajnica

 • Adresa Ulica Josipa Marića 2, 44 430 Kostajnica
 • Voditelj mr.sc. Andrej Butorac, dipl.oec.
 • Email (obvezno) pisarnica-sisak@hzzo.hr
 • Email (dopunsko)
 • Telefon 044/851-471
 • Fax 044/851-471
 • Radno vrijeme radnim danom 8:00 – 16:00

Ispostava Dvor